LIFE+ rahoitusväline

NATNET Life+ hanke edistää Lounais-Lapin metsien monimuotoisuutta LIFE rahoituksella.

LIFE ohjelma on Euroopan Unionin ylläpitämä rahoitus ympäristö- ja luonnonsuojeluprojektien tukemiseksi EU:n alueella. LIFE ohjelman yleisenä tavoitteena on edistää yhteisön ympäristöpolitiikan ja -lainsäädännön täytäntöönpanoa rahoittamalla pilotti ja esittelyhankkeita.

Nykyinen LIFE+ ohjelma koostuu kolmesta osa-alueesta: luonnon ja biologisen monimuotoisuuden LIFE+ -tuesta, ympäristöpolitiikan ja -hallinnon LIFE+ -tuesta sekä tiedotuksen ja viestinnän LIFE+ -tuesta. Olennainen osa nykyistä LIFE+ ohjelmaa on luonnon ja biologisen monimuotoisuuden osuus, johon käytetään vähintään puolet koko LIFE+ ohjelman varoista. Se rahoittaa lintu- ja luontotyyppidirektiivin ja Natura 2000 verkoston toteuttamista edistäviä hankkeita. Myös NATNET Life+ hanke toimii luonnon ja biologisen monimuotoisuuden LIFE+ rahastolla.

Lue lisää LIFE rahoitusvälineestä Euroopan komission omilta sivuilta. Suomessa meneillään olevat LIFE+ -hankkeet löydät kootusti täältä.