Yhteystiedot

Projektipäällikkö
Jouni Rauhala
puh. 029 503 7502
email: etunimi.sukunimi@
ely-keskus.fi

Lapin ELY-keskus
PL 8060
96101 Rovaniemi

www.facebook.com/NatnetLife

Seuraa meitä SOMEssa

Uusimmat kuvat

et
jr

Toimenpiteet


Metsävaratiedot METSO-toteutuksen tukena NATNET Life+ -hankkeessa

NATNET Life+ -hankkeessa METSO-ohjelmaa toteutetaan hankealueella vapaaehtoisten rauhoituspäätösten kautta. Toteuttamisneuvottelujen pohjaksi tarvitaan tilan metsävaratiedot, joiden pohjalta laaditaan tilakohtainen arviolaskelma. Oheisen linkin takaa löytyy suostumuslomake, jonka avulla voitte valtuuttaa Lapin ELY-keskuksen hankkimaan metsävaratiedot Suomen metsäkeskukselta. Tulosta lomake täältä.

 

Tulostettuanne ja täytettyänne lomakkeen postittakaa lomake seuraavaan osoitteeseen:

Lapin ELY-keskus

Natnet Life+ /Jouni Rauhala

PL 8060

96101 ROVANIEMI

Lapin ELY-keskus toteuttaa NATNET Life+ hanketta yhteistyössä Suomen Metsäkeskuksen, Metsähallituksen ja Metsäntutkimuslaitoksen kanssa.

Suojelutoimenpiteiden tavoitteet:

 • Suojelusopimuksia 2800 hehtaarille
 • Ennallistamistoimet Natura 2000 alueilla (Metsien ennallistaminen 50 ha; soiden ennallistaminen 120 ha)
 • Natura 2000 alueiden ulkopuolella ennallistamisen ja luonnonhoidon toimien tavoitteena ovat:
  • Suon ennallistaminen yhteensä 770 ha alueella
  • Lahopuun tuottaminen 200 ha alueella
  • Hiiltyneen ja palaneen puun tuottaminen 150 ha alueella
  • Luonnonhoidonsuunnitelmien laatiminen 5000 ha alueella
  • Vihreiden vyöhykkeiden ja ekologisten käytävien luominen 250 km matkalle

Toimenpiteet


 A.   Valmistelevat toimenpiteet, hoito- ja/tai toimintasuunnitelmien laatiminen

 • Luonnon inventointi
 • Luonnonhoidonsuunnitelmat
 • Suunnittelutyöt ennallistamiselle ja lahon, hiiltyneen ja palaneen puun tuottamiselle
 • Suojelun ja korvauksien valmistelevat työt

 B.     Maan ostaminen, vuokraaminen tai korvaukset

 • Neuvottelut maanomistajien kanssa
 • Korvausperusteet ja korvaukset

 C.   Varsinaiset suojelutoimet

 • Ennallistaminen ja luonnonhoidon toimet Natura 2000 alueilla
 • Soiden ennallistaminen yksityisissä ja valtion omistamissa talousmetsissä
 • Lahopuun määrän lisääminen
 • Kulotus

 D.   Yleinen tietoisuus ja tulosten esittäminen

 • Internet-sivut
 • Tiedotuskirjeet
 • Lehtiartikkelit ja esitteet
 • Seminaarit, tiedotustilaisuudet ja tapaamiset

 E.    Hankkeen toiminta ja monitorointi

 • ELY-keskuksen järjestämä ja valvoma
 • Verkostoituminen muiden hankkeiden kanssa
 • Tieteellinen seuranta