LIFE -ohjelma

LIFE –ohjelma on Euroopan Unionin ylläpitämä rahoitus ympäristö- ja luonnonsuojeluprojektien tukemiseksi EU:n alueella.

LIFE:n tavoitteena on edistää EU:n ympäristöpolitiikan ja –lainsäädännön täytäntöönpanoa, ajantasaistamista ja kehittämistä rahoittamalla pilotti- ja esittelyhankkeita. LIFE pyrkii edistämään kestävää kehitystä, ja lisäksi se tukee kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman toteutusta. Ohjelmalla rahoitetaan toimenpiteitä ja hankkeita, joilla on eurooppalaista lisäarvoa jäsenvaltioissa.

LIFE –ohjelma alkoi vuonna 1992 ja tähän päivään mennessä siinä on ollut kolme vaihetta: LIFE I: 1992-1995, LIFE II 1996-1999, LIFE III 2000-2006. Tänä aikana LIFE on rahoittanut yli 3000 hanketta ympäri Eurooppaa, osallistunut rahallisesti noin 2,2 miljardilla eurolla luonnonsuojelun edistämiseen.

LIFE+ (2007-2013)

Nykyinen LIFE ohjelma vaihe, LIFE+, toimii 2007-2013 ja sen budjetti on 2,143 miljardia euroa.Vaiheen 2007-2013 aikana, Euroopan komissio käynnistää vuosittain ohjelmahaun LIFE+ projekteille. Hakemusten tulee olla kelpoisia ohjelman yhden osatekijän suhteen: LIFE+ Luonto ja biologinen monimuotoisuus, LIFE+ ympäristöpolitiikka ja -hallinto, ja LIFE+ Tiedotus ja viestintä.

 LiFE+ välineellä rahoitettujen hankkeiden on täytettävä seuraavat vaatimukset: 1) niiden on oltava yhteisön edun mukaisia siten, että ne edistävät LIFE+ -välineen yleisen tavoitteen saavuttamista ja 2) niiden on oltava teknisesti ja taloudellisesti johdonmukaisia, toteuttamiskelpoisia ja kustannustehokkaita.