Natura 2000 -verkoston ekologiset yhteydet Lounais-Lapissa

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-630-3

 

The ecological connections of the Natura 2000 network in South-West Lapland Report

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-632-7

 

Increasing the ecological connections and coherence of the Natura 2000 network in South-West Lapland 2012-2017 ; Report of the planning process

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-558-0

 

Layman's Report (FI ja EN) Natura 2000-verkoston ekologisten yhteyksien ja yhtenäisyyden lisäämistä Lounais-Lapissa

https://www.doria.fi/handle/10024/144073